Privatlivspolitik

I det følgende kan du læse Nakskov IT’s politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du bliver registreret kunde hos Nakskov IT. Kontantsalg omfattes ikke, da der ikke registreres persondata.

Nakskov IT’s indsamling af dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver til Nakskov IT.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.nakskovit.dk, kan du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på Nakskov IT’s hjemmeside, såsom bestilling af møde, anmodning om at Nakskov IT kontakter dig, eller ansøgning om job, forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.
Når du, telefonisk eller ved direkte henvendelse, oprettes i kundekartoteket, bliver du informeret om indsamlingen af personoplysninger. Disse opbevares alene for at kunne udføre opgaver, og fakturere dette i henhold til regnskabsloven.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som Nakskov IT indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af Nakskov IT’s tjenester. Herudover oplysninger om din færden på www.NakskovIT.dk.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Nakskov IT indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din anmodning om assistance eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Herudover indsamler Nakskov IT dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

Nakskov IT’s videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver videregivet til enheder og selskaber tilhørende Nakskov IT, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Nakskov IT hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Nakskov IT kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller Nakskov IT bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Behandling hos tredjepart

Nakskov IT kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af Nakskov IT til at behandle dine personoplysninger på Nakskov IT’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger.

Nakskov IT forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Lagring af Personoplysninger

Nakskov IT opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Nakskov IT bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Nakskov IT har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Din ret til indsigt i hvilke oplysninger Nakskov IT behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Nakskov IT behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Nakskov IT’s brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Nakskov IT berigtiger eller sletter personoplysninger, som Nakskov IT har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til os.

Regler

De regler der gælder for Nakskov IT’s behandling af dine personoplysninger findes nedenfor: